Szolgáltatási feltételek
Mobil Palace

0-24 online rendelés

×
 x 

A kosár üres
Shopping cart
A kosár üres
Telefonszámok: 
 
 
 
+36 30 575 1577
+36 30 305 8627

Ajánlatunk!

Szolgáltatási feltételek_
mobil-place-logo

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

Hatályos: 2016.09.06.

 

§ 1. Érvényesség

Ezen Általános üzleti feltételek lépnek hatályba az Mobile Palace terméksorából kiválasztott árucikk a www.mobilpalace.hu honlapon keresztül történő megrendeléskor.

§.2. Szerződés megkötése

 1. A vásárló a „Megrendelem” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a bevásárlókosárban található árucikkek megvételére, és elfogadja ezen Általános üzleti feltételek érvényességét.

 2. A kézhezvétel megerősítése, amely a rendelés feladása után automatikusan kiküldésre kerül, igazolja, hogy a vásárló rendelését a Mobile Palace megkapta, ez azonban nem jelenti a vásárló ajánlatának elfogadását, melyben a megrendelés kódja is megküldésre kerül.

 3. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Mobile Palace kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön email vásárló részére történő kiküldésével igazol vissza.

 4. A vásárló a Mobile Palace honlapján leadott rendeléssel elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.

 5. Amennyiben a vásárlást megelőzően a termékkel kapcsolatban kérdése merül fel, kérjük, hívja vagy keresse emailen ügyfélszolgálatunkat Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., ahol készséggel állunk rendelkezésére.

 6. A Mobile Palace áruházban vásárolt termékek továbbértékesítése nem megengedett.

 7. A Mobile Palace nem fogad el telefonon történő megrendelést. A telefonon történő megrendelés esetén is a Vevőnek az (1) - (4) alapján kell eljárnia.

§.4. Termék rendelkezésre állása

 1. Amennyiben a megrendelt árucikk nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, a Mobile Palace fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a vásárló értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a vásárló számára haladéktalanul visszautaljuk.

 

 

 1. Az (1) bekezdés hatálya az értelemszerűen szükséges változtatásokkal megmarad arra az esetre, ha a megrendelt árucikk a rendelés feladása után, de még az árucikk szállítása előtt „18 éven felülieknek” besorolást kap, mivel életkor-ellenőrzés a rendelés feladását követően technikai okokból nem lehetséges.

 2. A megrendelés vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a Mobile Palace-hoz, vagy a vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli a Mobile Palace-t semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a vásárlóhoz, mert hibás email-címet adott meg, illetve az email-fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.

§.5. Átvétel és szállítás

  1. Helyszíni átvételre nincs lehetőség.

 

5.2. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut az ország egész területén belül 1.000.- Ft - ért házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. 15.000 FT. alatti termékeknél a honlapon a termékek mellett külön feltüntetett szállítási díjat számolunk fel.

A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

5.3. Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

Az átvevő köteles az áru átvételénél az áru minőségét, mennyiségét és sérülésmentességét megvizsgálni. Amennyiben bármilyen hiányosságot észlel azt azonnal jeleznie kell az átadónak, illetve vidéki átvétel esetén telefonon az ügyfélszolgálatnak. Tel.: 06 30 575 1577

 

  1. A vásárló köteles a rendelést az értesítés kézhezvételéről számított 10 napon belül átvenni. A rendelés átvételéhez a vásárlónak be kell mutatni a rendelés visszaigazolását, vagy az átvételi értesítést. Amennyiben a vásárló nem veszi át rendelését az átvételi értesítő kézhezvételétől számított 10 napon belül, a Mobile Palace fenntartja magának a jogot, hogy a vásárlási szerződéstől a 11. naptól elálljon. Ebben az esetben a vásárló az esetlegesen kifizetett árnak megfelelő összegű jóváírást kap – eltérő megállapodás hiányában – az eredeti fizetés formájában (átutalás, visszautalás ugyanazon bankszámlaszámra, levonva az utalási költséget). Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területére történő kiszállítás esetén vehető igénybe.

§.6. Fizetés, számla, kiszállítás

 1. A www.mobilpalace.hu honlapon minden ár Magyar forintban (HUF) van megadva és magába foglalja az Áfá-t (27%), de egyéb költségeket, mint pl. az esetleges házhoz szállítást nem tartalmazza. Csomagolás költség nem kerül felszámításra.

 2. A rendelési folyamat befejezése után a vásárló választhat a megjelenő fizetési módok közül.

 3. A termék kifizetésével kapcsolatban a vásárló érdekkörében felmerülő összes költség – különösen de nem kizárólag tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége – minden esetben a vásárlót terheli.

§.7. Tulajdonjog fenntartása

A kiszállított árucikk a Mobile Palace tulajdonában marad, amíg a fizetés teljes egészében meg nem történik.

§.8. Vásárlói kör meghatározása

A Mobile Palace webáruházban ajánlott áruk értékesítése kizárólag fogyasztók és gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére történik. Az árucikkek kereskedelmi újraértékesítése nem engedélyezett. A Mobile Palace ennélfogva fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újraértékesítés céljából történt az ajánlattétel. A termékeket kizárólag háztartásban használatos mennyiségben értékesítjük, amennyiben feltételezhető, hogy a rendelés ezt a mértéket túllépi, a Mobile Palace fenntartja magának a jogot a teljesítés visszautasítására.

§.9. Fogyasztó jogszabályon alapuló elállási joga

 1. Ha a vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet 20.§. értelmében a Mobile Palace áruházban vásárolt termékek tekintetében. A fogyasztó elállhat a szerződéstől az ügyfélszolgálati email címünkön (Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) vagy Postacím: 1141 Budapest Komócsy utca 5-7. alá küldött levél formájában 14 napon belül anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag, vagy – ha a határidő lejárta előtt megkapta az árut – annak visszaküldésével. A fogyasztó az elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében az (i) termék átvételének napjától számított 14 napon belül, (ii) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 napon belül, amelyen fogyasztó vagy a fogyaszt ó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi, (iii) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Amennyiben a Mobile Palace ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, az elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határidő lejártát követő 12 hónapon belül Mobile Palace megadja a fogyasztónak a meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított 14. napon jár le. Az elállás közlése vagy a kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához.

 2. Amennyiben a fogyasztónak minősülő vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a Mobile Palace-nak vagy a Mobile Palace által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A fogyasztó – a 11.§. (2) bekezdésben foglalt eset kivételével – köteles a termék visszaküldésének közvetlen költségét viselni, ezen felül egyéb költség nem terheli. A fentieken túl fogyasztó köteles megtéríteni a Mobile Palace-nak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést.

 3. A Mobile Palace mindig szezonális termékeket szerez be, amely termékek beszerzésnek olyan költségei vannak, amely költségek a Mobile Palace-t a Vevőnek az áru vásárlástól való elállás esetében is terhelik. Ez a költség a termék árának 25%-a. A Vevő elállása folytán ezen a költséget a Mobile Palace nem viseli, a Vevő általi elállás folytán mindenképp a Vevőt terhelik (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bek. i) pont).

Áru visszajuttatása a következő címre lehetséges:

Mobile Palace Postacím (K+B Mobil Web Kft.): 1141. Komócsy utca 5-7.

 1. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó információt és nyilatkozat mintát a jelen Általános üzleti feltételek 1.sz. mellékletében található.

§.10. Elállás következményei

 1. Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő. Amennyiben a fogyasztó nem tudja visszatéríteni számunkra a kapott teljesítést, illetve csak részben tudja, vagy csupán a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredően elhasznált vagy nem működő állapotban, értékcsökkenten tudja visszaadni, kötelessége az ebből eredő kárt megtéríteni.

 2. A fogyasztót terhelik a termék visszaküldésének közvetlen költségei. Amennyiben a szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket a Mobile Palace kifuvarozta a fogyasztónak, és az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza, a Mobile Palace saját költségén visszafuvarozza a terméket. Postai küldeményként a legfeljebb 30 kg súlyú, ill. 3 méter volumetrikus méretet nem meghaladó termékek küldhetők vissza.

 3. A fogyasztó által kifizetett összeget – ide értve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is – haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül utaljuk vissza. Ez a határidő az elállási szándék kézhez vételekor kezdődik. Amennyiben a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Mobile Palace nem téríti vissza az ebből eredő többletköltségeket. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Mobile Palace mindaddig visszatarthatja a visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog átruházása megtörtént (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni), kivéve ha Mobile Palace kifejezetten vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszatérítés során a Mobile Palace az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 4. A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Mobile Palace a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti,

 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, ill. díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak,

 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében,

 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza,

 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel,

 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Mobile Palace által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított 30. napot követően kerül sor,

 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából,

 • lezárt csomagolású hang-, ill. képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta,

 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével,

 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében,

 • fuvarozás vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki,

 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Mobile Palace a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállás jogát.

§.11. Felelősség

 1. Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe tartozó kártérítésekre, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek a Mobile Palace részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerződésszegés esetén a Mobile Palace csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget. A Mobile Palace részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésnek minősül, amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szereplő tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.

 2. Az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget korlátozó vagy kizáró szerződés semmis. (6:152.§)

A Ptk. 6:152.§. alapján a Mobile Palace kizárja a kártérítési felelősségét a nem szakszerű felszerelésből adódó, vagy olyan károkért, amelyek esetén a megrendelő/vásárló a kárenyhítési kötelezettségét nem teljesítette (pl. nem rendelkezett vagyonbiztosítási szerződéssel, stb.).

A kártérítési felelősség kizárása nem terjed ki az emberi életben, testi épségben vagy egészségben bekövetkezett károkra.

 1. A Mobile Palace-t semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, ill. egyéb probléma a vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be.

 2. A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat. Az általunk forgalmazott termékhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót csatolunk, azonban amennyiben véletlenül mégsem kapná meg a termékkel együtt, kérjük ezt a tényt haladéktalanul, ég a termék használata előtt szíveskedjen jelezni az ügyfélszolgálatunknak, és természetesen haladéktalanul pótoljuk.

 3. A Mobile Palace minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért, Mobile Palace a jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében.

 4. A honlapunk tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban a Mobile Palace nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, ill. adatvédelmi megfelelőségéért.

 5. A Mobile Palace a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget a www.mobilpalace.hu oldalon harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, ill. egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került.

 6. A Mobile Palace nem vállal felelősséget a rendszer használatából eredő károkért. A vásárló a Mobile Palace honlapját kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Mobile Palace nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelőssége kivételével.

§.12. Eljárás hibás termék esetén, reklamáció

 1. A hibás termék miatt az ezzel kapcsolatos igény az erre jogszabályban előírtak szerint érvényesíthető, írásban K+B Mobil Web Kft. 1141 Budapest Komócsy utca 5-7. címen, amely a jótállási jegyen szereplő címen.

 2. Ha a vásárló nem minősül fogyasztónak, azaz a vásárló a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységének keretében adja le megrendelését, a hiba miatti követelés az áru átvételétől számított 1 éven belül elévül.

 3. Kérjük a vásárolt terméket szíveskedjen az átvételkor ellenőrizni, és amennyiben a csomagolás sérült, szíveskedjen a szállítónak jelezni és kérni jegyzőkönyv felvételét. Abban az esetben, ha mennyiségi vagy minőségi kifogása van, szíveskedjen ügyfélszolgálatunknak bejelenteni reklamációját. Szállítónk díjmentesen visszaszállítja a terméket, amennyiben véletlenül más vagy nem annyi terméket küldtünk, ill. a termék sérült. Ezt követően haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot és díjmentesen kiszállítjuk a megrendelt terméket.

 4. A kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról részletes információt a jelen általános üzleti feltételek 2.sz. mellékletében talál.

 

PANASZKEZELÉS:

panaszát írásban emailen kérjük előterjeszteni, ennek elutasítás esetén forduljon a 
A területileg illetékes békéltető testülethez, melyek az alábbiak:

 
 
 

Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető testület

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület

Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellet működő Békéltető Testület

Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Baranya Megyei Békéltető Testület

Pest Megyei Békéltető Testület

Somogy Megyei Békéltető Testület

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Tolna Megyei Békéltető Testület

Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

 §.13. Záró rendelkezések

 1. Ezen Általános üzleti feltételek a magyar törvények hatálya alá esnek. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak.

 2. Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye a Mobile Palace regisztrált székhelye.

 3. E megállapodás egyes pontjainak jogi érvénytelensége esetén a szerződés többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.

 4. A honlap a szerzői jog védi. A szerzői jogi jogosultja a Mobile Palace vagy az általa feljogosított felhasználó. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett.

 5. Tevékenységünkkel kapcsolatos esetleges panasz esetén az alábbi felügyeleti szervekhez fordulhat:

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal jegyzője (1195 Budapest, Városház tér 18-20.)

Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály (1052 Budapest, Városház u. 7., Tel: (1) 450-2598, email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Budapesti Békéltető Testület ( 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Tel: +36 1 488 2186, email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
1. melléklet

Elállási/felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: ……………………..

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja:

Rendelés egyedi azonosító száma:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt: …………………………

 

 1. melléklet

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Mobile Palace hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, ill. mással kijavíttathatja, vagy - végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás okot adott.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Mobile Palace nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudta, hogy

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, ill. hozta forgalomba, vagy

 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban kicserélt termékre, ill. kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 1. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Egyes termékre vonatkozóan hibás teljesítés esetén szerződés vagy jogszabály alapján az Ms Mobile Palace jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003.(IX.22.) Korm.sz. rendelet 1. mellékletében meghatározott termékek esetében a jótállás időtartama legalább egy év.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.


Rólunk
Kapcsolat

MOBIL PALACE

Cím - csak szervízpont:

2310 Szigetszentmiklós, Szentmiklós útja 3/E

(Értékesítés nincs)

Nyitva tartás
H-P : 09-17
Sz: 10-14

E-mail: webshop@mobilpalace.hu

Telefonszám: 06 30 575 1577;
06 30 305 8627

MobilPalace

Play
Slider

Call Center

Kérdése van? Segítünk!

Telefonáljon most!

06 30 575 1577

Segíthetünk?